DN_logo
elvefisker foto

Om Lakseregisteret


Miljødirektoratet bruker Lakseregisteret som kunnskapsbase i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye. Vi arbeider fortløpende med å samle inn flere data og tilrettelegge ny informasjon som kan legges ut til publikum.

Under «Min elv» kan du velge faktasider med opplysninger om beliggenhet, bestandstilstand, fangststatistikk, fisketider og annen informasjon om elva. «Kart» gir deg mulighet for å velge ulike karttema knyttet til laks, sjøørret og sjørøye. Under «Rapporter» får du rask tilgang til data som ofte etterspørres.