DN_logo

1. Fangstutvikling i elvefisket i Norge fra 1970 (kg fisk)  

2. Fangstutvikling i elvefisket i Norge fra 1970 (antall fisk)  

3. Detaljert fangstoversikt for alle enkeltelver siste år  Historiske fangstdata:

  Eller:
     

Fiskeforskrifter: