DN_logo

1. Fangstutvikling i elvefisket i Norge fra 1970 (kg fisk)  

2. Fangstutvikling i elvefisket i Norge fra 1970 (antall fisk)  

3. Detaljert fangstoversikt for alle enkeltelver siste år  Lag dine egne rapporter i statistikkbanken hos Statistisk Sentralbyrå:


Elvefiske. Statistikkbanken (ssb.no)


Sjøfiske etter laks og sjøaure. Statistikkbanken (ssb.no)Historiske fangstdata:

  Eller:
  

Fiskeforskrifter: