DN_logo

1. Fangstutvikling i elvefisket i Norge fra 1970 (kg fisk)  

2. Fangstutvikling i elvefisket i Norge fra 1970 (antall fisk)  

3. Detaljert fangstoversikt for alle enkeltelver siste år  

4. Rangering av elver etter fangst av laks siste år (kg fisk)  

5. Rangering av elver etter fangst av laks siste år (antall fisk)  

6. Rangering av elver etter gjennomsnittsvekt av laks siste år  

7. Rangering av elver etter fangst av sjøaure siste år (kg fisk)  

8. Rangering av elver etter fangst av sjøaure siste år (antall fisk)  

9. Rangering av elver etter gjennomsnittsvekt av sjøaure siste år  

10. Rangering av elver etter fangst av sjørøye siste år (kg fisk)  

11. Rangering av elver etter fangst av sjørøye siste år (antall fisk)  

12. Rangering av elver etter gjennomsnittsvekt av sjørøye siste år  
Historiske fangstdata:

  Eller:
     

Fiskeforskrifter: