DN_logo

 

elvefisker fotoI Lakseregisteret finner du informasjon om cirka 1300 elver hvor det finnes laks, sjøørret og sjørøye. Miljødirektoratet er ansvarlig for denne tjenesten. Den tekniske løsningen er utviklet av Statsforvalteren i Vestland på oppdrag fra direktoratet. I tillegg til data fra direktoratets egne databaser er data innhentet fra Statsforvalterene, Statistisk sentralbyrå, forskningsinstitusjoner og andre etater. Registeret inneholder informasjon om vurdering av bestandstilstanden for laks, sjøørret og sjørøye i de registrerte elvene. Det er også lagt inn opplysninger om negative menneskeskapte påvirkningsfaktorer og andre forhold i elvene.

Fangststatistikk fra elvefisket omfatter perioden fra 1876 og fram til i dag. Mer detaljert statistikk og tall for gjenutsatt fisk vil komme til senere.

Opplysning om fisketider i elvene er basert på de offentlige fiskeforskriftene. Lokale regler og private forordninger er ikke med.

I karttjenesten ligger det inne lakseførende strekning, vandringsstopp, utløpspunkt, nasjonale laksevassdrag, nasjonale laksefjorder med mer.

Faglige spørsmål?Ta kontakt med

Marianne Kvaal

ved Miljødirektoratet

Tekniske spørsmål om sidene?Ta kontakt med drift hos Statsforvaltaren i Vestland

Andre relevante linker