DN_logo
elvefisker foto

Om Lakseregisteret


Miljødirektoratet brukar Lakseregisteret som informasjonsbase i forvaltninga av laks, sjøaure og sjørøye. Vi arbeidar samanhengande med å samle inn fleire data og tilretteleggje ny informasjon som kan leggast ut til publikum. Under «elva mi» kan du velje faktasider med opplysningar om lokalisering, bestandstilstand, fangststatistikk, fisketider og anna informasjon om elva. «Kart» gir deg høve til å velje ulike karttema knytta til laks, sjøaure og sjørøye. Under «Rapportar» får du rask tilgong til data som det ofte vert spurt om.