DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="https://laksekart.statsforvalteren.no/embedded/28faa485-8ec2-4d07-a685-eff5690fdc30" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> <!-- <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> -->

Annet navn:

Ingen

Vassdragsnummer

073.Z

Gytebestandsmål laks:

5017 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Vestland

Utløpskommune:

Lærdal

Lengde lakseførende strekning:

26,9 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Ja

Utløp i nasjonal laksefjord:

Sognefjorden

 

Bestandstilstand laks

(2015-2019)
Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært dårlig
Dårlig
Svært dårlig

Bestandstilstand sjøørret

(2021)
Moderat

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorEffekt på sjørøye
Fysiske inngrep
Gyrodactylus salaris
Lakselus
Rømt oppdrettslaks
Vassdragsreguleringer
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært dårlig
Dårlig
Svært dårlig
 Påvirkningsfaktor Effekt på laksen
 G. salaris Ingen
 Forsuring Ingen
 Rømt oppdrettslaks Liten
 Lakselus Stor
 Vannkraftutbygd 1988
 Vannkraft Moderat
 Pukkellaks Ingen
 Overbeskatning Liten
 Miljøgifter Ingen
 Samferdsel Ingen
 Arealinngrep Moderat
 Landbruk Ingen
 Avløp Ingen
 Annen vannbruk Ingen
 Vurderingsperiode 2015-2019
 Publisert 2021

Du kan lese mer om bestandstilstand og påvirkningsfaktorer her: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Bestandstilstand sjøørret

Moderat
 Påvirkningsfaktor Effekt på sjøørret
 Fangstpåvirkning Ingen
 Forsuring Ingen
 Lakselus Liten
 Vannkraftutbygd Ja
 Vannkraft Moderat
 Miljøgifter Ingen
 Samferdsel Ingen
 Arealinngrep Moderat
 Landbruk Liten
 Avløp Ingen
 Annen vannbruk Ingen
 Vurderingsperiode 2021
 Publisert 2022

Du kan lese mer om bestandstilstand og påvirkningsfaktorer her: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Fisketid:

Sjøørret:01.07 - 31.08


Særlig bestemmelser for vassdraget:

Det er kun tillatt å fiske med flue fisket med flytende line eller flytende dupp. Saktesynkende fortom (synk 1) er tillatt. Fluene skal ha maksimal lengde på fem cm., være bundet på enkelt- eller dobbeltkrok, med maksimal krokstørrelse 6, eller på plasttuber. Krok til tubeflue skal ha innklemte mottaker.

All sjøørret mindre enn 45 cm og større enn 60 cm skal gjenutsettes.  

Lager pdf. Vennligst vent ...