DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="https://laksekart.statsforvalteren.no/embedded/28faa485-8ec2-4d07-a685-eff5690fdc30" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> <!-- <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> -->

Annet navn:

Mæleelva

Vassdragsnummer

030.4Z

Gytebestandsmål laks:

648 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Rogaland

Utløpskommune:

Sandnes

Lengde lakseførende strekning:

14 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Nei

 

Bestandstilstand laks

(2015-2019)
Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært god
Svært god/god
Svært god/ god

Bestandstilstand sjøørret

(2021)
Moderat

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorEffekt på sjørøye
Forsuring
Fysiske inngrep
Lakselus
Rømt oppdrettslaks
Vassdragsreguleringer
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært god
Svært god/god
Svært god/ god
 Påvirkningsfaktor Effekt på laksen
 G. salaris Ingen
 Forsuring Liten
 Rømt oppdrettslaks Liten
 Lakselus Liten
 Vannkraftutbygd 1947
 Vannkraft Liten
 Pukkellaks Ingen
 Overbeskatning Ingen
 Miljøgifter Ingen
 Samferdsel Ingen
 Arealinngrep Ingen
 Landbruk Ingen
 Avløp Ingen
 Annen vannbruk Ingen
 Vurderingsperiode 2015-2019
 Publisert 2021

Du kan lese mer om bestandstilstand og påvirkningsfaktorer her: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Bestandstilstand sjøørret

Moderat
 Påvirkningsfaktor Effekt på sjøørret
 Fangstpåvirkning Ingen
 Forsuring Liten
 Lakselus Stor
 Vannkraftutbygd Ja
 Vannkraft Ingen
 Miljøgifter Ingen
 Samferdsel Ingen
 Arealinngrep Ingen
 Landbruk Ingen
 Avløp Ingen
 Annen vannbruk Ingen
 Vurderingsperiode 2021
 Publisert 2022

Du kan lese mer om bestandstilstand og påvirkningsfaktorer her: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Fisketid:

Laks:01.06 - 31.08


Kvoter:

Døgnkvote per fisker: 2 laks


Særlig bestemmelser for vassdraget:

Ikke åpnet man,tir,ons

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.  

Lager pdf. Vennligst vent ...