DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="https://laksekart.statsforvalteren.no/embedded/28faa485-8ec2-4d07-a685-eff5690fdc30" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> <!-- <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> -->

Annet navn:

Ingen

Vassdragsnummer

196.7Z

Utløpsfylke:

Troms og Finnmark

Utløpskommune:

Balsfjord

Lengde lakseførende strekning:

Ikke oppgitt

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Malangen

Tegnforklaring

Bestandstilstand laks

()
Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Ikke selvreproduserende
Ikke vurdert
Ikke selvreproduserende

Bestandstilstand sjøørret

(2021)
God

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorEffekt på sjørøye
 
Kategorisering er foretatt i år


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Ikke selvreproduserende
Ikke vurdert
Ikke selvreproduserende
 Påvirkningsfaktor Effekt på laksen

Du kan lese mer om bestandstilstand og påvirkningsfaktorer her: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Bestandstilstand sjøørret

God
 Påvirkningsfaktor Effekt på sjøørret
 Fangstpåvirkning Ingen
 Forsuring Ingen
 Lakselus Moderat
 Vannkraftutbygd Nei
 Vannkraft Ingen
 Miljøgifter Ingen
 Samferdsel Ingen
 Arealinngrep Ingen
 Landbruk Ingen
 Avløp Ingen
 Annen vannbruk Ingen
 Vurderingsperiode 2021
 Publisert 2022

Du kan lese mer om bestandstilstand og påvirkningsfaktorer her: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Fisketid:

Laks:01.07 - 15.08

Sjøørret:01.07 - 31.08

Sjørøye:01.07 - 15.08
  

Lager pdf. Vennligst vent ...