DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="https://laksekart.statsforvalteren.no/embedded/28faa485-8ec2-4d07-a685-eff5690fdc30" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> <!-- <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> -->

Annet navn:

Surna med Rinna

Vassdragsnummer

112.Z

Gytebestandsmål laks:

4836 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Møre og Romsdal

Utløpskommune:

Surnadal

Lengde lakseførende strekning:

78,5 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Ja

Utløp i nasjonal laksefjord:

Halsafjorden

 

Bestandstilstand laks

(2015-2019)
Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God
Dårlig
Dårlig

Bestandstilstand sjøørret

(2021)
Svært dårlig

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorEffekt på sjørøye
Fysiske inngrep
Rømt oppdrettslaks
Vassdragsreguleringer
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God
Dårlig
Dårlig
 Påvirkningsfaktor Effekt på laksen
 G. salaris Ingen
 Forsuring Ingen
 Rømt oppdrettslaks Liten
 Lakselus Moderat
 Vannkraftutbygd 1968
 Vannkraft Stor
 Pukkellaks Ingen
 Overbeskatning Liten
 Miljøgifter Ingen
 Samferdsel Ingen
 Arealinngrep Liten
 Landbruk Ingen
 Avløp Ingen
 Annen vannbruk Ingen
 Vurderingsperiode 2015-2019
 Publisert 2021

Du kan lese mer om bestandstilstand og påvirkningsfaktorer her: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Bestandstilstand sjøørret

Svært dårlig
 Påvirkningsfaktor Effekt på sjøørret
 Fangstpåvirkning Ingen
 Forsuring Ingen
 Lakselus Moderat
 Vannkraftutbygd Ja
 Vannkraft Stor
 Miljøgifter Ingen
 Samferdsel Ingen
 Arealinngrep Liten
 Landbruk Liten
 Avløp Ingen
 Annen vannbruk Ingen
 Vurderingsperiode 2021
 Publisert 2022

Du kan lese mer om bestandstilstand og påvirkningsfaktorer her: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Fisketid:

Laks:01.06 - 31.08

Sjøørret:01.06 - 31.08


Kvoter:

Døgnkvote per fisker: 1 laks

Sesongkvote per fisker: 6 laks

(maksimalt 3 fisk større enn 70 cm).

Døgnkvote per fisker: 1 sjøørret

Sesongkvote per fisker: 6 sjøørret


Særlig bestemmelser for vassdraget:

Det er ikke tillatt å avlive hunnlaks større enn 70 cm i august.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.  

Lager pdf. Vennligst vent ...