DN_logo

Kommuner:

Namsos (Gyltfjorden innenfor ei linje fra Nordhola til Galtneset, Raudsunda innenfor ei linje fra Hovsodden til Islendingen, Namsfjorden innenfor ei linje fra Utvorda til Bjørvika), Flatanger (innenfor innenfor ei linje fra Utvorda til Bjørvika)

Sjøareal (km2):

252

Antall anadrome vassdrag

33

Nasjonale laksevassdrag:

Årgårdsvassdraget
Namsen

Nasjonale laksefjorder:

Namsfjorden


Stang og håndsnøre:

Med de begrensninger som følger av § 3 og forskrift gitt i medhold av lakse- og innlandsfiskloven § 40, er det åpnet for fiske etter anadrome laksefisk med stang og håndsnøre, fra land og båt, hele året. Det åpnes likevel ikke for fiske etter anadrome laksefisk fra land og båt, i tidsrommet 1. mars til 31. mai, i Trøndelag.

Faststående redskap:

Kilenot og lakseverp:10.jun-28.jul, man kl. 15–fre kl. 15.

Midlertidige bestemmelser:

Ingen

Fangst er fordelt på region etter beregning og basert på tall fra SSB. I kommuner med få fiskere offentliggjøres ikke fangsttall og det legges da til kyst-region.